Nextcloud хостинг

Съхранявайте данни в съответствие с GDPR в страната

Независимо дали от лаптоп, смартфон или компютър: С нашата облачна система „Nextcloud“ имате достъп до вашите данни отвсякъде. За разлика от Dropbox и много други облачни системи, вашите данни остават в Австрия или в ЕС с „Nextcloud“. Това означава, че вашите данни (например данни за клиенти) се съхраняват в съответствие с GDPR – и вие избягвате скъпи санкции. Вижте също https://www.wko.at

С „NextCloud“ имате пълен контрол над данните си и гарантирате сигурно съхранение на данни. Това е от съществено значение, особено когато става въпрос за чувствителни данни за компании и клиенти. Освен това винаги разполагате с най-новата версия на документите, синхронизирането е автоматично.

Нашето решение NextCloud ви предлага:

  • Сигурно съхранение на данни в Австрия
  • Съвместимо с GDPR съхранение, дори за чувствителни данни
  • Независим от местоположението достъп до вашите данни
  • Автоматично синхронизиране - най-новата версия на документа е винаги налична
  • Модерен файлов хостинг
  • Лесно използване