Околна среда

Като компания поемаме корпоративна социална отговорност

Ние сме наясно с тази социална отговорност по отношение на устойчивото управление!

csm_bienen2_5e7689e5ee

75.757 XNUMX пчели

3 Koerbler Пчелните колонии в помещенията на компанията осигуряват страхотно бръмчене на пчелите, а в бъдеще и вкусни собствени Koerbler Пчелен мед. Под „Научете повече“ дори ще намерите пчелен поток на живо!

csm_tesla_9503e0c917

Електрическа мобилност

Всички автомобили от Koerbler Автопаркът са електрически превозни средства. В допълнение към разходите за енергия, това опазва и околната среда.

csm_isabella_bc6a5c60f0

фирмено лозе

Собствено лозе се изгражда директно на територията на фирмата, което се обслужва от нашия екип. Предлагат се страхотно вино и плодово сладко!