Apps

Mobilne aplikacije za digitalni uspjeh

Apps

Prava aplikacija za vaše potrebe

Zajedno s vama definiramo ciljeve i implementiramo aplikaciju za vas. Koristimo ovo za optimizaciju vaših procesa i digitalno mapiranje.

Pravougaonik_3

služba za građane

Građani mogu koristiti aplikaciju za brzo i jednostavno slanje zabrinutosti u općinsku kancelariju.

Aplikacija omogućava laku komunikaciju između građana i zajednica.

Upravljanje kupcima

Preispitana lojalnost digitalnih kupaca.

Kako bi uštedio vrijeme, vaš kupac može obaviti vaš posao s 1Tool. Zvuči komplikovano? nema šanse! Uz 1Tool stvarate interaktivnu i umreženu platformu s kojom se na najbolji mogući način može upravljati ne samo vašom korisničkom službom već i vašim ljudskim resursima, upravljanjem događajima i mnogim drugim područjima.

Pravougaonik_3
Pravougaonik_3

Upravljanje flotom

Preispitano upravljanje digitalnim voznim parkom.

Od koncepta po mjeri do individualnog dizajna i profesionalne tehničke implementacije.