NEWSLETTER

Efikasan marketinški alat

Slanje i primanje e-pošte je najčešća aktivnost na internetu. Iz tog razloga, e-mail marketing je moćan, efikasan i održiv za vašu kompaniju Marketinški alat. Uz redovne e-mail biltene u obliku planiranih i dobro osmišljenih e-mail kampanja, možete održivo povećati uspjeh svoje kompanije.

Naš softver 1Alat podržava vas u kreiranju profesionalnih e-mail newslettera i njihovom slanju vašim klijentima na ciljani način. Pomoću softvera za marketing putem e-pošte možete procijeniti uspjeh e-mail kampanja koristeći opsežne statistike i izvještaje.

csm_pexels-photo_01_4063c025f2

E-mail bilteni

Brzo, jeftino i jednostavno

csm_pexels-photo-249324_aac0f8c03b

SMS Marketing

Personalizirani SMS za vaše kontakte