Omavalitsus – kodanikuteenistus

Kodanikuteeninduse rakendus

läbi Kodanikuteeninduse rakendus Kodanikel on võimalik vallakantseleisse muresid kiiresti ja lihtsalt esitada. Rakendus võimaldab seega lihtsat suhtlust kodanike ja kogukondade vahel.

Lisaks saavad omavalitsused äppi kasutada suhtlusplatvormina ning tõuketeadete abil kodanikke uudistest teavitada või sündmustest teada anda.

Lihtsalt helista.

Meie töötajad loovad pileteid erinevatele valla poolt määratud kategooriatele ja saavad seeläbi oma muredest otse vallakantseleisse teada anda.

Ajakohane

Rakendus toimib ka praktilise teabeplatvormina.

Ära unusta

Kodanikud saavad tõuketeadete kaudu meeldetuletusi oluliste kuupäevade kohta.

Kodanikuteenus on tehtud lihtsaks

Tänu rakendusele pakuvad omavalitsused igakülgset kodanikuteenust ja saavad kiiresti reageerida oma kodanike muredele.

 

Täname vihje eest!

Teie taotlust käsitletakse esimesel võimalusel. LG, teie kogukond

1

Kõik pidades

Tänu kodanikuteeninduse äpile on vallatöötajatel kodanike muredel alati silm peal. Ülesanded määratakse vastutavatele töötajatele ja nende poolt töödeldakse.

 

2

Reageerige kiiresti

Kodanike teated saadetakse rakenduste push-teadete kaudu otse valla töötajatele. Niipea, kui omavalitsus on pileti või päringu menetlenud, saavad kasutajad edenemise kohta tõuketeate.

Mugav meeldetuletusteenus

Omavalitsused saavad oma kodanikke oluliste kuupäevade ja uudistega kursis hoida push-teadete abil.

Tõhus ja läbipaistev

Kõiki saabunud teateid või pileteid saavad omavalitsused äpi kaudu säilitada ja hallata. Niipea kui pilet on loodud, saavad töötajad tõuketeate ja saavad seejärel piletit töödelda, edastades ülesande otse vastutavale isikule. Vajadusel saab seada prioriteedid ja määrata ülesannetele tähtajad. Niipea kui pilet on täidetud, saab selle seada "valmis". Kasutajaid teavitatakse rakenduse kaudu automaatselt, et päring on täidetud.

Nii toimib kodanikuteenistus!

Äpiga on omavalitsustel praktiline suhtlusplatvorm, et saaksid tegutseda ja reageerida kodanikule lähedasel ja läbipaistval viisil. Nad saavad kasutada rakendust, et päringutele kiiresti vastata ja anda kodanikele teada, et nende muresid võetakse tõsiselt.

Hallake pileteid

Töötajad jälgivad alati kõiki muresid ja saavad kodanikke edusammudest teavitada.

ülesandeid määrata

Laekunud aruanded delegeeritakse otse vastutavale osakonnale, mis lihtsustab sisemisi tööprotsesse.

 

määrata tähtajad

Et midagi ei ununeks, saab määrata ülesannete täitmise tähtajad.

 

teavitada kodanikke

Töötajad kasutavad kommenteerimise funktsiooni, et teavitada vastavat kasutajat asja käigust. 

Lisaväärtus omavalitsustele ja nende kodanikele.

Tänu rakenduse kaudu toimuvale lihtsale suhtlusele saavad kodanikud oma muredest kogukonnale edastada ilma bürokraatliku pingutuseta ning on alati kursis oma päringute edenemise ja kogukonnaelu uudistega. Omavalitsused hoiavad alati kõikidel ülesannetel silma peal ja suudavad neid sisemiselt ülimalt efektiivselt ja väliselt kõigile arusaadavalt teha. Lisaks saavad omavalitsused äppi kasutada suhtlusplatvormina.

Võta

Günter Weingrill
Teie kogukonna kontaktisik

guenter.weingrill@koerblerCom
Tel. + 43 664 3132515