kontaktide haldamine

Kontaktide haldamine on tarkvara 1Tool keskne funktsioon. 1Tool CRM tarkvara tuumaks oleva kontaktide andmebaasi kaudu saab igale kontaktile lisada palju kontakte (kontaktisikuid) ja dokumente.

kontaktide ajalugu

Kontaktide ajalugu loob 1Tool automaatselt, kuna kõik väljaminevad ja sissetulevad meilid ning SMS-id salvestatakse automaatselt koos kontaktiga. Nii loob 1Tool teie jaoks täieliku kontaktide ajaloo. Seega on teie töötajatel taustteadmised, mida nad vajavad, et olla pädevad vestlustes vastava kontaktiga.