محیط

به عنوان یک شرکت، ما مسئولیت اجتماعی شرکت را بر عهده می گیریم

ما به این مسئولیت اجتماعی در مدیریت پایدار واقفیم!

csm_bienen2_5e7689e5ee

75.757 زنبور

3 Koerbler کلنی های زنبور عسل در محوطه شرکت تضمین می کند که زنبورها وزوز عالی و در آینده زنبورهای خوشمزه خودشان را داشته باشند. Koerbler عسل. در بخش "بیشتر بیاموزید" حتی یک پخش زنده زنبور را پیدا خواهید کرد!

csm_tesla_9503e0c917

برق تحرک

همه ماشین ها از Koerbler ناوگان خودروهای الکتریکی هستند. این امر علاوه بر هزینه های انرژی، از محیط زیست نیز محافظت می کند.

csm_isabella_bc6a5c60f0

تاکستان شرکت

تاکستان خود ما مستقیماً در محل شرکت ساخته می شود که توسط تیم ما مراقبت می شود. شراب عالی و مربای میوه ای ارائه شده است!