نرم افزار

برنامه های موبایل برای موفقیت دیجیتال

نرم افزار

برنامه مناسب برای نیازهای شما

ما با شما اهدافی را تعریف می کنیم و یک اپلیکیشن را برای شما پیاده سازی می کنیم. ما از این برای بهینه سازی فرآیندهای شما و نقشه برداری دیجیتالی آنها استفاده می کنیم.

مستطیل_3

خدمات شهروندی

شهروندان می توانند از این اپلیکیشن برای ارسال سریع و آسان نگرانی ها به شهرداری استفاده کنند.

این برنامه ارتباط آسان بین شهروندان و جوامع را امکان پذیر می کند.

مدیریت مشتری

بازاندیشی وفاداری مشتری دیجیتال

برای صرفه جویی در زمان، مشتری شما می تواند کار شما را با 1Tool انجام دهد. صدا پیچیده است؟ به هیچ وجه! با 1Tool یک پلت فرم تعاملی و شبکه ای ایجاد می کنید که نه تنها خدمات مشتری بلکه منابع انسانی، مدیریت رویداد و بسیاری از حوزه های دیگر را نیز می توان به بهترین شکل ممکن مدیریت کرد.

مستطیل_3
مستطیل_3

مدیریت ناوگان

بازاندیشی در مدیریت ناوگان دیجیتال

از یک مفهوم سفارشی گرفته تا طراحی فردی و اجرای فنی حرفه ای.