فروشگاه های تشویقی

معیار موثر وفاداری مشتری

روابط بلندمدت با مشتری یکی از مهمترین منابع یک شرکت است و هم فروش دائمی و هم رشد فروش پایدار را تضمین می کند. چه سالگرد باشد چه کریسمس - با هدایای باکیفیت از طرف شما فروشگاه تشویقی شما می توانید این روابط با مشتری را تقویت کنید و بر رفتار خرید مشتریان خود تأثیر مثبت بگذارید. ما به شما کمک می کنیم تا یک فروشگاه تشویقی حرفه ای را برای مکان ها و شعب در سطح شرکت خود پیاده سازی کنید تا بتوانید وفاداری طولانی مدت از او مشتریان، کارمندان یا شرکای تجاری با موفقیت تبلیغ کنند. 

انگیزه ها و دلایل

رویکردهای اساسی برای مشوق ها

از دیدگاه بازاریابی و فروش، می‌توانید از مشوق‌ها برای گسترش بسیار زیاد مزیت رقابتی خود نسبت به سایر شرکت‌کنندگان در بازار استفاده کنید و رضایت ذینفعان خود را به طور پایدار افزایش دهید. انگیزه های زیادی برای چنین سیستم های تشویقی وجود دارد - این انگیزه ها از وفاداری مشتری و جذب مشتری جدید گرفته تا برندسازی کارفرما و افزایش انگیزه کارمندان شما را شامل می شود.

csm_pexels-photo-265013_4342c6ab90

نمای کلی عملکردی

– مبتنی بر مرورگر – بدون نیاز به نصب و برنامه

- قابلیت استفاده بصری و فرآیند سفارش ساده

- فرآیندهای مجوز و انتشار

- سفارش مجدد آسان خریدهای قبلی