دامنه

یافتن و ثبت نام دامنه

دامنه اینترنتی مانند WWW.koerblerگفتمان آدرس شما در اینترنت است که در آن ارائه اینترنتی شما نمایش داده می شود. اولین قدم برای ورود به رسانه جدید ثبت دامنه مورد نظر خود است.

ما خوشحال خواهیم شد که به شما کمک کنیم تا نام ایده آل و پایان مورد نظر (.com، .at، ...) را در اینترنت جستجو کنید یا در مورد تمام مزایا و معایب به شما مشاوره دهیم.

csm_domain_extension_683660a246

تمدید دامنه

ما هر سال به صورت خودکار دامنه شما را برای شما تمدید می کنیم و چند هفته قبل صورتحساب شما را به شما می دهیم تا همه دامنه ها به موقع تمدید شوند.

قیمت دامنه

لیست قیمت ما

csm_domain_preise_84a75444a9

سفارش دامنه

شما می توانید در هر زمان با ما دامنه رزرو کنید و دامنه های موجود را به ما منتقل کنید.

انتقال دامنه

ما دامنه شما را به صورت رایگان به ما منتقل می کنیم و کلیه تشریفات فنی و سازمانی را انجام می دهیم.

csm_platform_6191cd7616

خدمات دامنه

ثبت دامنه با قیمت پایین ما به طور خودکار هر دامنه را برای شما تمدید می کنیم تا مال شما بماند.