خبرنامه

ابزار بازاریابی موثر

ارسال و دریافت ایمیل رایج ترین فعالیت در اینترنت است. به همین دلیل، بازاریابی ایمیلی برای شرکت شما قدرتمند، موثر و پایدار است ابزار بازاریابی. با خبرنامه های ایمیلی منظم در قالب کمپین های ایمیلی برنامه ریزی شده و فکر شده، می توانید موفقیت شرکت خود را به طور پایدار افزایش دهید.

نرم افزار ما KundenMeister از شما در ایجاد خبرنامه های ایمیل حرفه ای و ارسال آنها به مشتریان خود به صورت هدفمند پشتیبانی می کند. با نرم افزار ایمیل مارکتینگ می توانید با استفاده از آمار و گزارش های گسترده، موفقیت کمپین های ایمیلی را ارزیابی کنید.

csm_pexels-photo_01_4063c025f2

خبرنامه های ایمیل

سریع، ارزان و آسان

csm_pexels-photo-249324_aac0f8c03b

SMS بازاریابی

اس ام اس شخصی برای مخاطبین شما