مدیریت مشتری

مدیریت روابط با مشتری

اشپیگل KundenMeister است نرم افزار CRM برای مدیریت تماس، مدیریت مشتری، گزارش و همچنین شامل توابع بازاریابی جامع است. مدیریت تماس یک عملکرد مرکزی است KundenMeisters. درباره پایگاه داده تماس، که هسته اصلی است KundenMeister نرم افزار CRM، بسیاری از مخاطبین (افراد مخاطب) و اسناد را می توان به هر مخاطب اضافه کرد.

csm_banking-buy-computer-34577_a716197cc5

مدیریت تماس

مدیریت تماس یک عملکرد مرکزی است KundenMeisters. درباره پایگاه داده تماس، که هسته اصلی است KundenMeister نرم افزار CRM، بسیاری از مخاطبین (افراد مخاطب) و اسناد را می توان به هر مخاطب اضافه کرد.

تاریخچه تماس توسط KundenMeister به طور خودکار ایجاد می شود، زیرا تمام ایمیل ها و پیامک های ارسالی و دریافتی به طور خودکار با مخاطب ذخیره می شوند. به این ترتیب KundenMeister تاریخچه تماس کامل برای شما بنابراین، کارمندان شما از دانش پیشینه ای برخوردار هستند که در بحث با مخاطب مربوطه به آنها نیاز دارند.

csm_accounting-alone-analysis-938963_f79b1f40a1

مدیریت اسناد

مخاطبین موجود به راحتی می توانند به نرم افزار ارتباط با مشتری منتقل شوند. را KundenMeister البته شامل مدیریت اسناد نیز می شود. هر سندی را می توان به یک مخاطب یا فرصت پیوست کرد.

مزیت بزرگ از KundenMeister این است که اسناد پیوست را می توان در هر ایستگاه کاری در شبکه بدون نیاز به پیوندی به فایل مشاهده کرد، به عنوان مثال در یک درایو شبکه یا یک سرور فایل.

مدیریت مشتری

نرم افزار تماس از KundenMeister از شما در مراقبت طولانی مدت از مشتریان و مخاطبین خود پشتیبانی می کند!

csm_kundenmanagement_568ef2859c

مدیریت مشتری

CRM برای طراحی روابط با مشتری

مدیریت عضویت

نمای کلی کارمندان خود را روشن کنید