Веб-продавници

Онлајн продавници и формулари за нарачки

Веб-продавници

Онлајн продавници, формулари за нарачки и системи за барања

Ја поддржуваме вашата компанија во продажбата на вашите производи и услуги преку Интернет. Нашите решенија започнуваат со едноставен формулар за нарачка преку Интернет и се прошируваат на софистициран систем на онлајн продавница со функционалност на количка за купување.

Нашите решенија за веб-продавници

Со интелигентни портали за продавници, можете да ја зголемите ефикасноста на вашата компанија и да развиете нови опции за комуникација со вашите клиенти, партнери и добавувачи.

Онлајн продавници

Иновативни решенија за продавници

решенија за плаќање

Некомплицирани процеси на плаќање

формулари за нарачки

Ефикасно стекнување на нови клиенти

системи за резервации

Прашања и резервации