Домени

Најдете и регистрирајте имиња на домени

Интернет доменот како што се www.koerbler. Со е вашата адреса на Интернет под која е прикажана вашата интернет презентација. Првиот чекор во новиот медиум е регистрирање на вашиот посакуван домен.

Со задоволство ќе ви помогнеме да го побарате идеалното име и посакуваниот крај (.com, .at, ...) на Интернет или да ве советуваме за сите предности и недостатоци.

csm_domain_extension_683660a246

обновување на доменот

Ние автоматски го обновуваме вашиот домен за вас секоја година и ви наплатуваме неколку недели однапред, така што сите домени се обновуваат навреме.

цени на доменот

Нашиот ценовник

csm_domain_preise_84a75444a9

редослед на домен

Можете да резервирате домени кај нас во секое време и да ни ги префрлите постоечките домени.

Трансфер на домен

Бесплатно ни го пренесуваме вашиот домен и се грижиме за сите технички и организациски формалности.

csm_platform_6191cd7616

услуги на домен

Регистрирајте домени по ниски цени. Ние автоматски го обновуваме секој домен за да го задржите ваш.