Umwelt

Како компанија, ние ја преземаме корпоративната општествена одговорност

Свесни сме за оваа општествена одговорност во однос на одржливото управување!

csm_bienen2_5e7689e5ee

75.757 пчели

3 Koerbler Пчелните колонии во просториите на компанијата обезбедуваат одлично зуење на пчели и, во иднина, вкусни сопствени Koerbler Мед. Под „Дознај повеќе“ ќе најдете дури и пренос во живо од пчели!

csm_tesla_9503e0c917

Електрични мобилност

Сите автомобили од Koerbler Флотата се електрични возила. Покрај трошоците за енергија, ова ја штити и животната средина.

csm_isabella_bc6a5c60f0

компанија лозје

Нашето сопствено лозје се гради директно во просториите на компанијата, кои ги негува нашиот тим. Обезбедени се одлично вино и овошен џем!