Референци

Ги правиме компаниите дигитално успешни!

Се трудиме да бидеме што е можно повеќе ориентирани кон целната група за нашите клиенти. Ние опслужуваме некои клиенти повеќе од 20 години. Бевме на мислење дека не може да има долгорочен успех без концепт.

Референци во различни гранки

референци на страницата

 • Достапни веб-страници
 • Лесно одржување
 • Респонзивни веб-страници
 • формулари за барање
 • Интеграција на опции за онлајн резервации
 • системи за ваучери
 • Веб-страници на членови
 • Најава за член
 • Сеопфатно управување со членството
 • Најава за член
 • Модерни веб-страници за пациенти
 • Барање онлајн закажување
 • Апликација за пациенти
 • Едноставни веб-страници со многу референци
 • Едноставни формулари за барање за контакт
 • Поврзување со базата на податоци за клиенти

софтверски референци

Овде ќе најдете извадок од нашите референци од областа на нашите софтверски решенија.