Koerbler GmbH

Körbler GmbH jest spółką zależną firmy 1Develop GmbH.

Numer rejestracyjny firmy: FN 403057g | Sąd Okręgowy dla ZRS Graz
UID: ATU68180014

Menedżer: Inż. Dipl-Ing (FH) Mario Körbler, MBA

Autoryzowani sygnatariusze: Mag Kerstin Körbler, Hans-Peter Wolf

Członek Austriackiej Izby Handlowej

Siedziba Południowa Styria

Hofweg 1 
8435 Wagne
Austria

Telefon: +43 3452 – 214 214
Faks: +43 720 – 555 204
E-mail: biuro @koerbler.com

Prezentacje firmowe na naszych portalach internetowych

Odpowiednia firma lub właściciel firmy jest odpowiedzialny za wszelkie informacje o firmie i wszelkiego rodzaju opisy firmy. Za utrzymanie danych operacyjnych i obrazów operacyjnych odpowiadają same firmy. Oznacza to, że każda firma ma możliwość samodzielnego zarządzania treściami i obrazami. Körbler dostarcza tylko system, infrastrukturę i system utrzymania dla poszczególnych firm.

Informacje i zdjęcia firm nie są przechowywane przez Körbler. Dotyczy to również wszystkich wydarzeń prezentowanych na platformie. Körbler zastrzega sobie prawo do usuwania tekstów i obrazów, które naruszają normy prawa karnego lub cywilnego, są sprzeczne z dobrymi obyczajami lub w inny sposób naruszają reputację medium.

W takim przypadku właściciel firmy nie może wysuwać żadnych roszczeń. Ponadto Körbler zastrzega sobie prawo do dochodzenia roszczeń odszkodowawczych i zgłaszania faktów o charakterze karnym.

bank

Raiffeisenbank Gamlitz
Numer konta 7.096
BLZ 38094
IBAN AT573809400000007096
BIC RZSTAT2G094

Google Analytics

Ta strona internetowa korzysta z Google Analytics, usługi analizy internetowej udostępnianej przez Google Inc. („Google”) Google Analytics używa tak zwanych „cookies”, plików tekstowych, które są przechowywane na Twoim komputerze i które umożliwiają analizę korzystania z witryny . Informacje generowane przez plik cookie na temat korzystania z tej witryny (w tym adres IP) są przesyłane i przechowywane przez Google na serwerach w Stanach Zjednoczonych. Google będzie korzystać z tych informacji w celu oceny korzystania z witryny przez użytkownika, tworzenia raportów dotyczących ruchu na witrynie dla operatora witryny oraz świadczenia innych usług związanych z ruchem na witrynach internetowych i korzystaniem z Internetu. Google może również przekazywać te informacje stronom trzecim, jeśli jest to wymagane przez prawo lub jeśli strony trzecie przetwarzają te dane w imieniu Google. W żadnym wypadku Google nie powiąże Twojego adresu IP z innymi danymi Google. Możesz zapobiec instalacji plików cookie, odpowiednio ustawiając oprogramowanie przeglądarki; zwracamy jednak uwagę, że w takim przypadku może nie być możliwe pełne korzystanie ze wszystkich funkcji tej strony internetowej. Korzystając z tej strony, oświadczasz, że wyrażasz zgodę na przetwarzanie danych zebranych o Tobie przez Google w sposób opisany powyżej i w celu określonym powyżej.