Gmina - służba obywatelska

Aplikacja do obsługi mieszkańców

przez Aplikacja do obsługi mieszkańców Obywatele mogą szybko i łatwo przesyłać swoje obawy do urzędu gminy. Aplikacja umożliwia zatem łatwą komunikację między obywatelami i społecznościami.

Ponadto gminy mogą wykorzystywać aplikację jako platformę komunikacyjną i informować mieszkańców o nowościach lub ogłaszać wydarzenia za pomocą powiadomień push.

Zadzwoń.

Nasi pracownicy tworzą bilety na różne kategorie określone przez gminę, dzięki czemu mogą zgłaszać swoje wątpliwości bezpośrednio do urzędu gminy.

Na bieżąco

Aplikacja służy również jako praktyczna platforma informacyjna.

Nie zapomnij

Obywatele otrzymują przypomnienia o ważnych datach za pośrednictwem powiadomień push.

Łatwa obsługa obywateli

Dzięki aplikacji gminy oferują kompleksową obsługę obywateli i mogą szybko reagować na obawy swoich mieszkańców.

 

Dzięki za podpowiedź!

Twoja prośba zostanie rozpatrzona tak szybko, jak to możliwe. LG, Twoja społeczność

1

Wszystko na widoku

Dzięki aplikacji do obsługi obywatela pracownicy gminy zawsze mają oko na troski mieszkańców. Zadania są przydzielane odpowiedzialnym pracownikom i przez nich przetwarzane.

 

2

Reaguj szybko

Raporty od mieszkańców są wysyłane bezpośrednio do pracowników miejskich za pośrednictwem powiadomień push aplikacji. Gdy tylko bilet lub wniosek zostanie przetworzony przez gminę, użytkownicy otrzymują powiadomienie push o postępach.

Wygodna usługa przypomnień

Gminy mogą informować swoich mieszkańców o ważnych datach i nowościach za pomocą powiadomień push.

Wydajny i przejrzysty

Wszystkie otrzymane raporty lub bilety mogą być śledzone i zarządzane przez gminy za pośrednictwem aplikacji. Po utworzeniu zgłoszenia pracownicy otrzymują powiadomienie push, a następnie mogą przetworzyć zgłoszenie, przekazując zadanie bezpośrednio do osoby odpowiedzialnej. W razie potrzeby można ustalić priorytety i przypisać zadania terminy. Po wypełnieniu zgłoszenia można go ustawić na „zakończony”. Użytkownicy są automatycznie informowani za pośrednictwem aplikacji, że żądanie zostało zrealizowane.

Tak działa służba obywatelska!

Dzięki aplikacji gminy mają praktyczną platformę komunikacyjną, aby móc działać i reagować w sposób bliski i przejrzysty dla obywateli. Mogą korzystać z aplikacji, aby szybko odpowiadać na zapytania i informować swoich obywateli, że ich obawy są traktowane poważnie.

Zarządzaj biletami

Pracownicy zawsze mają oko na wszystkie obawy i mogą informować obywateli o postępach.

przydzielać zadania

Otrzymane raporty są delegowane bezpośrednio do odpowiedzialnego działu, co upraszcza wewnętrzne procesy pracy.

 

wyznacz terminy

Aby nic nie zostało zapomniane, można ustalić terminy wykonania zadań.

 

informować obywateli

Korzystając z funkcji komentarzy, pracownicy informują danego użytkownika o postępach w sprawie. 

Wartość dodana dla gmin i ich mieszkańców.

Dzięki nieskomplikowanej komunikacji za pośrednictwem aplikacji obywatele mogą bez biurokratycznego wysiłku zgłaszać swoje obawy społeczności i są zawsze informowani o postępach w swoich zapytaniach i wiadomościach z życia społeczności. Gminy zawsze mają oko na wszystkie zadania i mogą je wykonywać wewnętrznie niezwykle skutecznie i zewnętrznie w sposób zrozumiały dla każdego. Ponadto gminy mogą wykorzystywać aplikację jako platformę komunikacyjną.

Kontakt

Guntera Weingrilla
Osoba kontaktowa dla Twojej społeczności

guenter.weingrill@koerbler.com
Tel. + 43 664 3132515