Obec – služba občanom

Aplikácia pre občanov

skrz Aplikácia pre občanov Občania môžu rýchlo a jednoducho posielať podnety na obecný úrad. Aplikácia tak umožňuje jednoduchú komunikáciu medzi občanmi a komunitami.

Samosprávy môžu navyše aplikáciu využívať ako komunikačnú platformu a informovať občanov o novinkách alebo oznamovať udalosti prostredníctvom push notifikácií.

Len zavolaj.

Naši zamestnanci vytvárajú lístky pre rôzne kategórie určené obcou a môžu tak svoje obavy oznámiť priamo obecnému úradu.

Aktuálny

Aplikácia slúži aj ako praktická informačná platforma.

Nezabudni

Občania dostávajú pripomienky dôležitých dátumov prostredníctvom upozornení push.

Služba občanom je jednoduchá

Vďaka aplikácii obce ponúkajú komplexnú službu občanom a môžu rýchlo reagovať na obavy svojich občanov.

 

Ďakujem za tip!

Vaša žiadosť bude vybavená čo najskôr. LG, vaša komunita

1

Všetko v dohľade

Vďaka aplikácii občianskej služby majú zamestnanci samosprávy vždy prehľad o problémoch občanov. Úlohy sú zadávané zodpovedným zamestnancom a nimi spracovávané.

 

2

Reagujte rýchlo

Hlásenia od občanov sú zasielané priamo zamestnancom samosprávy prostredníctvom aplikácie push notifikácií. Hneď ako samospráva spracuje tiket alebo požiadavku, používatelia dostanú push notifikáciu o priebehu.

Pohodlná služba pripomenutia

Samosprávy môžu svojich občanov informovať o dôležitých dátumoch a novinkách prostredníctvom push notifikácií.

Efektívne a transparentné

Všetky prijaté hlásenia alebo lístky môžu samosprávy sledovať a spravovať prostredníctvom aplikácie. Hneď po vytvorení tiketu dostanú zamestnanci push notifikáciu a potom môžu tiket spracovať preposlaním úlohy priamo zodpovednej osobe. V prípade potreby je možné stanoviť priority a priradiť termíny úloh. Hneď ako je tiket dokončený, môže byť nastavený na "completed". Používatelia sú prostredníctvom aplikácie automaticky informovaní, že požiadavka bola dokončená.

Takto funguje služba občanom!

S aplikáciou majú samosprávy praktickú komunikačnú platformu, aby mohli konať a reagovať spôsobom blízkym a transparentným pre občanov. Pomocou aplikácie môžu rýchlo reagovať na otázky a dať občanom vedieť, že ich obavy berú vážne.

Spravujte lístky

Zamestnanci majú vždy prehľad o všetkých obavách a môžu informovať občanov o pokroku.

prideľovať úlohy

Prijaté hlásenia sa delegujú priamo na zodpovedné oddelenie, čo zjednodušuje interné pracovné procesy.

 

stanoviť termíny

Aby sa na nič nezabudlo, je možné nastaviť termíny na splnenie úloh.

 

informovať občanov

Prostredníctvom funkcie komentárov zamestnanci informujú príslušného užívateľa o priebehu záležitosti. 

Pridaná hodnota pre obce a ich občanov.

Vďaka nekomplikovanej komunikácii cez aplikáciu môžu občania bez byrokratickej námahy komunikovať svoje obavy s komunitou a sú vždy informovaní o postupe svojich otázok a novinkách zo života komunity. Samosprávy majú vždy nadhľad nad všetkými úlohami a dokážu ich robiť interne mimoriadne efektívne a navonok tak, aby im každý porozumel. Obce môžu navyše aplikáciu využívať ako komunikačnú platformu.

Kontakt

Günter Weingrill
Kontaktná osoba pre vašu komunitu

guenter.weingrill@koerbler. S
Tel. + 43 664 3132515