motivačné obchody

Efektívne opatrenie lojality zákazníkov

Dlhodobé vzťahy so zákazníkmi patria medzi najdôležitejšie zdroje spoločnosti a zaručujú trvalý predaj a udržateľný rast predaja. Či už je to výročie alebo Vianoce – s kvalitnými darčekmi od vás Motivačný obchod môžete posilniť tieto zákaznícke vzťahy a pozitívne ovplyvniť nákupné správanie vašich zákazníkov. Pomôžeme vám zaviesť profesionálny incentívny obchod pre vaše celofiremné lokality a pobočky, aby ste mohli dlhodobá lojalita Ich zákazníkov, zamestnancov alebo obchodných partnerov úspešne propagovať. 

MOTÍVY A DÔVODY

Základné prístupy k stimulom

Z marketingového a predajného hľadiska môžete využiť stimuly na enormné rozšírenie vašej konkurenčnej výhody oproti ostatným účastníkom trhu a udržateľné zvýšenie spokojnosti vašich akcionárov. Existuje mnoho motívov pre takéto motivačné systémy – siahajú od lojality zákazníkov a získavania nových zákazníkov až po budovanie značky zamestnávateľa a zvyšovanie motivácie vašich zamestnancov.

csm_pexels-photo-265013_4342c6ab90

Prehľad funkcií

– Na základe prehliadača – nie sú potrebné žiadne inštalácie a programy

– Intuitívna použiteľnosť a jednoduchý proces objednávania

– Procesy autorizácie a uvoľňovania

- Jednoduché preobjednanie predchádzajúcich nákupov