poverovacie listiny

Robíme spoločnosti digitálne úspešné!

Snažíme sa byť pre našich zákazníkov čo najviac orientovaní na cieľovú skupinu. Niektorým zákazníkom poskytujeme služby už viac ako 20 rokov. Boli sme toho názoru, že bez koncepcie nemôže byť dlhodobý úspech.

Referencie v rôznych odvetviach

odkazy na stránky

 • Prístupné webové stránky
 • Ľahká údržba
 • Responzívne webové stránky
 • dopytové formuláre
 • Integrácia možností online rezervácie
 • kupónové systémy
 • Webové stránky členov
 • Prihlásenie užívateľa
 • Komplexná správa členstva
 • Prihlásenie užívateľa
 • Moderné webové stránky pre pacientov
 • Online žiadosť o stretnutie
 • Aplikácia pre pacientov
 • Jednoduché webové stránky s množstvom referencií
 • Jednoduché kontaktné formuláre
 • Pripojenie k databáze zákazníkov

softvérové ​​referencie

Tu nájdete úryvok našich referencií z oblasti našich softvérových riešení.