ERP systém

úspešne riadiť spoločnosti

S riešením 1Tool ERP môžete jednoducho spravovať každú oblasť vašej spoločnosti. Každodenné obchodné procesy, od podávania ponúk a prijímania objednávok, cez realizáciu objednávkového procesu až po konečnú fakturáciu, je možné jednoducho zmapovať a spravovať v 1Tool. The zvýšenie efektívnosti Vaša spoločnosť je zaručená.

Máte otázky týkajúce sa nášho softvéru systému správy tovaru, potrebujete viac informácií alebo
chcete otestovať 1Tool zadarmo na 30 dní?

VÁŠ SOFTVÉR PRE SPRÁVU PRODUKTOV

Funkcie ERP na prvý pohľad

  • Prehľadná správa kontaktov zákazníkov a dodávateľov
  • Automatizované objednávky a nákupy tovaru
  • Flexibilné riadenie produktov a skladov
  • Automatické generovanie objednávok a faktúr
  • Jednoduchá inventúra a opravné účtovanie
csm_landingpages_21e7b3c3f1

Dôvody pre 1Tool ERP

360° pohľad na vaše obchodné procesy a zdroje zjednodušuje a zlepšuje plánovanie a kontrolu vášho každodenného podnikania. Zníženie nákladov a úspora času vyplývajú z nižšieho administratívneho úsilia a odstránenia zdrojov chýb. Zvýšená transparentnosť navyše zabezpečuje zjednodušenie procesov a lepšiu komunikáciu medzi zamestnancami.

www.1tool.com