riadenie predaja

Transparentné procesy predaja

Im KundenMeister všetky obchodné úlohy súvisiace s potenciálnymi zákazníkmi, zákazníkmi a partnermi možno efektívne riadiť. Strategické prvky, ako sú komplexné príležitosti-Manažment a vedenie-Manažment poskytuje spoľahlivé predpovede predaja a spoľahlivo informuje zamestnancov a manažment o budúcich zákazníkoch a projektoch.

V module riadenia predaja môžete zmapovať proces predaja vašej spoločnosti. Podporované sú rôzne oddelenia a procesy, ako je plánovanie trhu a zákazníkov, začatie podnikania, príprava ponúk, vyjednávanie, riadenie objednávok, popredajná podpora a kontroling predaja.

Softvér na riadenie predaja podporuje aj správu ponúk a zmlúv so zákazníkmi. To znamená, že vždy je možné vysledovať, ktorí predajcovia vypracovali aké ponuky a zmluvy na akom základe údajov.

Zahrnuté sú nasledujúce moduly riadenia predaja:

  • Správa adries a správa kontaktov
  • Informácie o zákazníkoch so správou dokumentov
  • Správa firiem, kontaktov a kontaktných osôb
  • Plánovanie návštev a prehľady
  • zákaznícku históriu
  • Administrácia projektov a riadenie úloh
  • Manažment príležitostí s prognózou
  • zmluvy
  • Ponuky/objednávky/faktúry