referenser

Vi gör företag digitalt framgångsrika!

Vi försöker vara så målgruppsorienterade som möjligt för våra kunder. Vi har betjänat vissa kunder i över 20 år. Vi var av åsikten att det inte kan bli någon långsiktig framgång utan ett koncept.

Referenser i de olika grenarna

webbplatsreferenser

 • Tillgängliga webbplatser
 • Lättvård
 • Responsiva webbplatser
 • förfrågningsformulär
 • Integrering av onlinebokningsalternativ
 • kupongsystem
 • Medlemmars webbplatser
 • Logga in
 • Heltäckande medlemshantering
 • Logga in
 • Moderna webbplatser för patienter
 • Begäran om möte online
 • App för patienter
 • Enkla hemsidor med många referenser
 • Enkla kontaktformulär
 • Koppling till kunddatabas

programvarureferenser

Här hittar du ett utdrag av våra referenser från området för våra mjukvarulösningar.