Kommun - medborgarservice

App för medborgarservice

genom App för medborgarservice Medborgarna kan snabbt och enkelt lämna in ärenden till kommunkontoret. Appen möjliggör därmed enkel kommunikation mellan medborgare och samhällen.

Dessutom kan kommuner använda appen som en kommunikationsplattform och informera medborgarna om nyheter eller annonsera händelser med hjälp av pushnotiser.

Bara ring.

Våra medarbetare skapar biljetter för olika kategorier som kommunen angett och kan därmed kommunicera sina funderingar direkt till kommunkontoret.

Aktuell

Appen fungerar också som en praktisk informationsplattform.

Glöm inte

Medborgare får påminnelser om viktiga datum via push-meddelanden.

Medborgarservice på ett enkelt sätt

Tack vare appen erbjuder kommuner en heltäckande medborgarservice och kan reagera snabbt på medborgarnas oro.

 

Tack för tipset!

Din förfrågan kommer att behandlas så snart som möjligt. LG, ditt samhälle

1

Allt med tanke

Tack vare medborgarserviceappen har kommunanställda alltid ett öga på medborgarnas oro. Arbetsuppgifterna tilldelas ansvariga medarbetare och bearbetas av dem.

 

2

REAGERA SNABBT

Rapporter från medborgare skickas direkt till de kommunanställda via app-pushnotiser. Så snart en ärende eller en förfrågan behandlas av kommunen får användarna en push-notis om framstegen.

Bekväm påminnelsetjänst

Kommuner kan hålla sina medborgare uppdaterade om viktiga datum och nyheter genom push-notiser.

Effektiv och transparent

Alla mottagna aviseringar eller biljetter kan förvaras och hanteras av kommunerna via appen. Så fort en ärende har skapats får de anställda en push-notis och kan sedan behandla ärendet genom att vidarebefordra uppgiften direkt till ansvarig. Vid behov kan prioriteringar göras och uppgifter tilldelas deadlines. Så fort en biljett är klar kan den ställas in på "avslutad". Användare informeras automatiskt via appen om att begäran har slutförts.

Så fungerar medborgarservice!

Med appen har kommuner en praktisk kommunikationsplattform för att kunna agera och reagera på ett för medborgarna nära och transparent sätt. De kan använda en app för att svara snabbt på förfrågningar och låta sina medborgare veta att deras problem tas på allvar.

hantera biljetter

Medarbetarna har alltid ett öga på alla problem och kan informera medborgarna om framstegen.

tilldela uppgifter

Inkomna rapporter delegeras direkt till ansvarig avdelning, vilket förenklar de interna arbetsprocesserna.

 

sätta deadlines

För att säkerställa att inget glöms bort kan deadlines sättas för att uppgifterna ska slutföras.

 

informera medborgarna

Medarbetarna använder kommentarsfunktionen för att informera respektive användare om hur ärendet fortskrider. 

Ett mervärde för kommuner och deras medborgare.

Tack vare den okomplicerade kommunikationen via app kan medborgare kommunicera sina bekymmer till samhället utan byråkratisk ansträngning och är alltid informerade om hur deras förfrågningar och nyheter från samhällslivet fortskrider. Kommuner har alltid koll på alla uppgifter och kan göra dem internt extremt effektivt och externt på ett sätt som alla kan förstå. Dessutom kan kommuner använda appen som en kommunikationsplattform.

Kontakt

Günter Weingrill
Kontaktperson för ditt samhälle

guenter.weingrill@koerbler.com
Tel. + 43 664 3132515