Snabb Pichl med ett nytt online-utseende

Vi vill presentera den nya webbplatsen för utbildningscentret för skogsbruk Nästan Picl införa. Som ett företag fokuserat på hållbara lösningar och miljöskydd är vi särskilt glada över att stödja en sådan anläggning.

Fast Pichl är ett utbildningscentrum som är specialiserat på att förmedla kunskap om skogen. Med ett omfattande utbildningsprogram ger det både nyanlända och erfarna möjlighet att utöka sina kunskaper och skaffa sig praktiska färdigheter i att hantera skogen.

Fast Pichls utbildningsprogram är praktikinriktat och täcker ett brett spektrum av ämnen, inklusive skogsbruk, trädslag, växter och djur, träförädling, skogsbruk och naturvård. Syftet är att ge deltagarna en djup förståelse för skogen och dess betydelse.

Som ett företag som har åtagit sig att skydda miljön, applåderar vi Fast Pichls arbete och är stolta över att arbeta med dem. Vi tror att kunskapsutbyte om skogen och dess resurser är avgörande för att skapa en hållbar framtid.

Besök webbplatsen för Nästan Piclför att lära sig mer om hennes arbete och hennes träningsprogram. Vi tror att denna institution spelar en viktig roll för att sprida kunskap och främja miljöskydd och är stolta över att stödja den.