CRM-programvaran

CRM-programvara för att organisera företaget

Vår CRM-lösning "1 Verktyg“ stödjer dig i kundvård och gör det möjligt för ditt företag att konsekvent fokusera på dina kunder. Systematisk design av kundrelationsprocesser ingår!

csm_Marketing_und_Vertrieb_1aceb19e0d

marknadsföring och distribution

Framgångsrik kontroll av din säljprocess och riktade utskick av nyhetsbrevskampanjer

csm_contact management_a6835de8a2

kontaktledning

Intensivt kontaktunderhåll med hjälp av historik, anteckningar, dokument och integrerad uppgiftshantering

ekonomi

Snabb fakturering, automatiska försäljningsutvärderingar och dina egna kostnader i 360° överblick

CRM-programvaran

CRM-programvara för effektiv kundbehållning och kundförvärv

1Tool är CRM-mjukvara som kan användas för att systematiskt styra och organisera alla ett företags processer. Långt utöver vanlig CRM-mjukvara kan 1Tool inte bara användas för att hantera kontakter och planera och genomföra marknadsförings- och försäljningsaktiviteter, eftersom: Vår mjukvara utmärker sig särskilt genom den pågående integrationen av funktioner som annars bara erbjuds av specialsystem.

Sökandehantering, redovisning, projektledning - olika moduler fokuserar på de olika ansvarsområdena och aspekterna av hela företaget. Tack vare sin användarvänlighet och intuitiva användargränssnitt kan 1Tool även individuellt anpassas till alla företagsstorlekar och branscher.

Omslagsbilden

Testa vår mjukvara!

För att du ska kunna lära känna vår CRM-lösning 1Tool bättre ger vi dig gärna gratis teståtkomst i 30 dagar. Alla funktioner kan testas och implementeras här. Vi finns även tillgängliga för ett icke bindande presentationstillfälle.

CRM branschlösningar

Välj från andra startwebbplatser:

Pharma

För att du ska kunna lära känna vår CRM-lösning 1Tool bättre ger vi dig gärna gratis teståtkomst i 30 dagar. Alla funktioner kan testas och implementeras här. Vi finns även tillgängliga för ett icke bindande presentationstillfälle.