försäljningsledning

Transparenta försäljningsprocesser

Med programvaran 1 Verktyg alla säljuppgifter relaterade till leads, prospekt, kunder och partners kan hanteras effektivt. Strategiska funktioner som omfattande möjligheter-Ledning och ledning-Ledningen tillhandahåller tillförlitliga försäljningsprognoser och informerar på ett tillförlitligt sätt anställda och ledning om framtida kunder och projekt.

I säljledningsmodulen kan du kartlägga ditt företags säljprocess. Olika avdelningar och processer såsom marknads- och kundplanering, affärsinitiering, utarbetande av offerter, förhandling, orderhantering, eftermarknadsstöd och säljkontroll stöds.

Mjukvaran för försäljningshantering stödjer även hanteringen av erbjudanden och kontrakt med kunder. Det innebär att det alltid går att spåra vilka säljare som har arbetat fram vilka erbjudanden och kontrakt på vilken databas.

Följande säljledningsmoduler ingår:

  • Adresshantering och kontakthantering
  • Kundinformation med dokumenthantering
  • Administration av företag, kontakter och kontaktpersoner
  • Besöksplanering och rapporter
  • kundhistorik
  • Projektadministration och uppdragsledning
  • Möjlighetshantering med Forecast
  • kontrakt
  • Erbjudanden/order/fakturor