Kundhantering

hantera kundrelationer

1Verktyg är ett CRM-programvaran für kontaktledning, kundhantering, rapportering och inkluderar även omfattande marknadsföringsfunktioner. Kontakthantering är en central funktion i 1Tool. Via kontaktdatabasen, som är kärnan i 1Tool CRM-mjukvaran, kan många kontakter (kontaktpersoner) och dokument läggas till varje kontakt.

csm_banking-buy-computer-34577_a716197cc5

kontaktledning

Kontakthantering är en central funktion i 1Tool. Via kontaktdatabasen, som är kärnan i 1Tool CRM-mjukvaran, kan många kontakter (kontaktpersoner) och dokument läggas till varje kontakt.

Kontakthistoriken skapas automatiskt av 1Tool, eftersom alla utgående och inkommande e-postmeddelanden och SMS lagras automatiskt med kontakten. På så sätt skapar 1Tool en komplett kontakthistorik åt dig. Dina medarbetare har därmed den bakgrundskunskap de behöver för att vara kompetenta i diskussioner med respektive kontakt.

csm_accounting-alone-analysis-938963_f79b1f40a1

dokumenthantering

Befintliga kontakter kan enkelt överföras till kundrelationsmjukvaran. Självklart innehåller 1Tool även dokumenthantering. Alla dokument kan bifogas en kontakt eller möjlighet.

Den stora fördelen med 1Tool är att de bifogade dokumenten även kan ses på valfri arbetsstation i nätverket, utan att det behöver finnas en länk till filen, till exempel på en nätverksenhet eller en filserver.

Kundhantering

Kontaktmjukvaran från 1Tool stödjer dig i den långsiktiga vården av dina kunder och kontakter!

csm_kundenmanagement_568ef2859c

Kundhantering

CRM för design av kundrelationer

medlemshantering

Tydlig överblick över dina medarbetare