seminarieledning

Organisera och hantera enkelt kurser och utbildningar

Nu kan du enkelt och enkelt hantera de kurser och utbildningar du erbjuder. Med den nya kursmodulen från KundenMeister erbjuda intresserade möjlighet att registrera sig online till någon av dina kurser och att hålla koll på de kurser som fortfarande har lediga platser.

Men KundenMeister möjlighet till väntelista. På så sätt är ditt företag alltid garanterat en kurs med fullt antal besökare, för även om folk hoppar av innan utbildningsstarten kommer alla intresserade som satt sig på väntelistan att flytta upp.

Anmälan till kurser sker online och deltagarna kan enkelt och enkelt fylla i alla nödvändiga uppgifter i ett onlineformulär som sedan direkt skickas vidare till företaget. Du har alltid en överblick över vilka personer som har anmält sig till vilken kurs eller har säkrat en plats på väntelistan. För att du sedan också enkelt ska kunna hantera kontaktuppgifterna för dina kursdeltagare, överförs de inmatade uppgifterna omedelbart till KundenMeister Databas övertagen.

ORGANISERA SNABB OCH LÄTT

administration av kurser

Organiseringen och administrationen av kurser och utbildningar är ofta en stor utmaning för många företag. En av de största svårigheterna här är vanligtvis registreringen av kursdeltagarna själva, samt organisationen av deras kontaktuppgifter. Men administrationen av de kvarvarande lediga platserna har ofta visat sig vara problematisk, eftersom perspektivet snabbt kan gå förlorat med ett stort antal kurser. de KundenMeister skapar nu den idealiska lösningen för dig och ditt företag för att kunna hantera dessa uppgifter optimalt.

TYDLIG & MÅNGFALD

Planera dina kurser

Med den nya kurshanteringsmodulen kan du tydligt förbereda utbudet av dina kurser och deras tillgänglighet för dina kunder. Förutom allmänna beskrivningar av utbildningarna kan intresserade också se kostnaderna, undervisningsenheterna och kursernas längd på ett ögonblick. Tack vare trafikljussystemet kommer dessutom dina kunder att omedelbart veta om det fortfarande finns platser tillgängliga för den önskade kursen eller inte.