Kundhantering

CRM för design av kundrelationer

Kundrelationshantering inkluderar aktiviteter och åtgärder för att forma kundrelationer. Det yttersta målet med kundrelationshantering (även kallat CRM customer relationship management) är att optimalt forma relationerna med företagets kunder.

Kundrelationshantering innebär kundorienterat och marknadsfokuserat agerande, styrning och ledning av ett företag med sikte på en lönsam och långsiktig relation för båda sidor. 

Som webbyrå tar vi för närvarande hand om över 600 nationella och internationella kunder. Framför allt ser vi kundrelationshantering som ett väsentligt kommunikationsmedel i kundprocessen och lever dessa lösningar inom följande områden: marknadsföring, försäljning och service. Dessa tre organisationer i ett företag namnger de relevanta affärsprocesserna i en CRM-lösning. Dessa organisatoriska enheter inkluderar anställda, kunder och affärspartners.

Funktioner i en CRM-lösning

Under introduktionen av en CRM-lösning bör följande moduler övervägas:

  • Lätt att använda, helst via en vanlig webbläsare
  • Modulär uppbyggnad av programvaran
  • Anslutning till många andra mjukvarulösningar tillgängliga
  • Anslutning till LDAP eller Active Directory Services möjlig
  • Många funktioner och komplett kartläggning av ett standardkundflöde
  • Enkel utökningsbarhet