Tillgängliga webbplatser

Tillgänglig för alla

Tillgänglighet innebär att föremål och anläggningar utformas på ett sådant sätt att de utan begränsning kan användas av vem som helst, oavsett funktionsnedsättning de kan ha. Delvis på grund av den demografiska utvecklingen – i till exempel Tyskland kommer antalet personer som är 80 år och äldre nästan tredubblas från cirka fyra miljoner idag till tio miljoner år 2050, enligt prognoser från Federal Statistical Office – har ämnet blivit allt populärare sedan 1990-talet ökat allmänhetens medvetenhet.

Den rullstolsanpassade byggnaden

Att göra en webbplats tillgänglig är som att designa en rullstolsanpassad byggnad. Den främsta orsaken till hinder ligger i bristen på hänsyn till tillgänglighet för personer med funktionshinder under tiden utvecklingsfas. Efterföljande förbättringar är betydligt mer komplexa. Tillgänglighet är redan obligatorisk för offentliga informationserbjudanden från den federala regeringen i Tyskland och delvis i Österrike, för privata erbjudanden borde det vara en självklarhet.

csm_barriärfria_webbplatser_koerbler_7ce94ab88e