Content Management System

En Content Management System (CMS) tjänar å ena sidan till att skapa en webbplats eller andra former av media, å andra sidan kan den även användas för att skapa, redigera och hantera respektive innehåll.

Som leverantör av hemsidor och webbshopar har vi testat olika content management system eller satt upp dem för våra kunder – givetvis alltid anpassade efter företagets mål och behov. Och eftersom vi vill göra det så enkelt som möjligt för våra kunder att fylla och underhålla sin webbplats, är vi övertygade om de många fördelarna med att använda ett CMS. Också utan HTML-kunskap innehåll kan integreras på enklaste sätt och samtidig bearbetning av dataposter möjliggör konsekvent och effektiva arbetsprocesser.

Med de innehållshanteringssystem vi använder Typo3 och Wordpress vi har redan kunnat genomföra ett flertal projekt och har skaffat oss erfarenhet genom att använda dem under åren CMS-specialister att utveckla. Företag från olika branscher drar alltså nytta av vår CMS-kompetens då vi på ett begripligt och okomplicerat sätt kan förmedla våra kunskaper till dig i utbildningar och ge dig tips för att utarbeta innehåll anpassat efter målgruppen för din bransch.