incitamentsbutiker

Effektiv kundlojalitetsmått

Långsiktiga kundrelationer är bland de viktigaste resurserna för ett företag och garanterar både permanent försäljning och hållbar försäljningstillväxt. Oavsett om det är ett jubileum eller jul - med högkvalitativa presenter från din Incitamentbutik du kan stärka dessa kundrelationer och positivt påverka dina kunders köpbeteende. Vi hjälper dig att implementera en professionell incitamentsbutik för dina företagsövergripande orter och filialer för att långsiktig lojalitet Ihrer kunder, anställda eller affärspartners främja framgångsrikt. 

MOTIV OCH SKÄL

Viktiga tillvägagångssätt för incitament

Ur ett marknadsförings- och försäljningsperspektiv kan du använda incitament för att enormt utöka din konkurrensfördel gentemot andra marknadsaktörer och på ett hållbart sätt öka tillfredsställelsen för dina intressenter. Det finns många motiv för sådana incitamentssystem – dessa sträcker sig från kundlojalitet och nya kundförvärv till employer branding och ökad motivation hos dina anställda.

csm_pexels-photo-265013_4342c6ab90

Funktionsöversikt

– Webbläsarbaserat – inga installationer och program krävs

– Intuitiv användbarhet och enkel beställningsprocess

– Auktoriserings- och frigivningsprocesser

– Enkel ombeställning av tidigare köp